Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

Bất động sản
10:01 13/01/2021

Với nhà quản lý, khi sử dụng phần mềm CRM của Bizfly, bạn sẽ có thể lưu trữ được toàn bộ dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp, sau đó khi cần có thể lọc ra danh sách những khách hàng theo các tiêu chí khác nhau để phục vụ cho những chiến dịch chăm sóc riêng. 

 

Ví dụ như nhà quản lý có thể tạo bộ lọc tìm kiếm những khách hàng vừa được gọi điện thoại mời chào vào ngày hôm qua và có quan tâm đến sản phẩm mới được tung ra của doanh nghiệp, thì bạn có thể thực hiện trên BizCRM như sau:
 

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

 

  • Truy cập vào CRM > Quản lý > Cài đặt > Cấu trúc dữ liệu

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

  • Chọn cài đặt cho Bảng mong muốn (ở đây là bảng KH) > Chọn Cấu hình bộ lọc

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM

 

  • Trong giao diện Cấu hình bộ lọc > Chọn “Thêm bảng Liên kết” > Chọn Bảng Muốn liên kết (Lịch sử cuộc gọi) > “Chọn trường liên kết” chọn ID Khách hàng > Trường “Liên kết tới trường” chọn ID > Lưu lại

Lưu ý: Chọn trường liên kết là trường dữ liệu thuộc bảng Được liên kết (Lịch sử cuộc gọi)

 

Liên kết tới trường là trường dữ liệu thuộc bảng Liên kết (Lead)

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

 

  • Quay lại CRM Sale > Lead > Tìm kiếm > Tìm kiếm theo bảng liên kết

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

 

  • Trong bảng Tìm kiếm có thể tìm kiếm song song thông tin của 2 bảng cùng lúc (Bảng Lead và bảng Lịch sử cuộc gọi như trên ảnh)

Kết quả sau khi tìm kiếm như sau:

Làm sao để tôi tạo bộ lọc khách hàng theo lịch sử gọi điện, sản phẩm quan tâm… trong CRM?

Chúc các bạn bán hàng thành công! 

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website và đổ dữ liệu về CRM
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay