Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt data thô và data tiềm năng cho Doanh nghiệp Dược bằng CRM

Dược - Y Tế
11:02 18/02/2021

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng thì phần mềm CRM chính là lựa chọn hàng đầu với tính năng phân nhóm khách hàng, tạo Workflow riêng biệt cho từng tệp khách.

Cùng với các chiến dịch marketing, quảng cáo, truyền thông cho nhãn Dược, công ty sẽ thu được rất nhiều data khách hàng để phục vụ cho việc bán hàng. Trong đó, có những data thô, chưa có nhiều thông tin và được khai thác sâu, cũng có những nhóm data khách hàng rất tiềm năng, có khả năng chốt đơn hàng ngay. Với tính chất của những tệp khách hàng khác nhau như vậy, nhà quản lý luôn muốn tạo ra được những quy trình chăm sóc riêng biệt cho data thô và data tiềm năng để đạt hiệu quả cao nhất.

Với tính năng phân chia kho lưu trữ thông tin khách hàng thành 2 kho riêng biệt là lead và contact, BizCRM sẽ hỗ trợ nhà quản lý xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng dễ dàng:

 

Khi khách hàng truy cập BizCRM, lựa chọn Data Thô hoặc Contact tại Menu của Giao diện CRM Sale Dược Phẩm.

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Tại góc phải của bảng dữ liệu, chọn tính năng "Khác" => Chọn "Cấu hình trường dữ liệu" để tự lựa chọn những trường dữ liệu hiển thị của tiến trình khách hàng data thô, data tiềm năng.

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Tại bảng Cài đặt cấu trúc dữ liệu của bảng Khách hàng, chọn Quy trình để tạo Workflow cho nhóm khách hàng đó.

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Cài đặt các bước cho quy trình chăm sóc data thô (lead) tùy theo quy định của doanh nghiệp Dược phẩm với các giá trị lần lượt theo tiến trình => Chọn Lead trong mục Tiến trình cho đối tượng nào.

Tại đây, BizCRM cũng cung cấp các lựa chọn tùy nhập như: Trường chỉ đọc, Trường ẩn, Trường bắt buộc,...

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Tiếp tục cài đặt tương tự cho tệp data tiềm năng => Lựa chọn Contact cho mục đối tượng.

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Như vậy là doanh nghiệp Dược đã hoàn thiện việc xây dựng quy trình chăm sóc riêng biệt cho tệp data thô và data tiềm năng trên CRM. Khi truy cập các bảng thông tin chi tiết của khách hàng, phần quy trình chăm sóc khách hàng sẽ hiện trên phía trên của bảng như sau:

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

Quản lý hãng Dược muốn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho data thô và data tiềm năng

 

 

Trải nghiệm CRM Miễn Phí

Doanh nghiệp Dược dùng CRM để phân chia khách hàng theo trạng thái, tự động chăm sóc bằng công cụ Automation
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay