Tôi muốn theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Dược - Y Tế
17:02 19/02/2021

BizCRM giúp bộ phận marketing đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm, theo dõi các Quảng cáo, UTM từ bài PR, từ đó tối ưu các chiến dịch tiếp theo. 

Công cụ đầu tiên khi tạo các chiến dịch quảng cáo, marketer có thể thêm các chỉ số UTM vào các link trang đích để đánh giá các chỉ số theo UTM. Bằng cách thêm thông số chiến dịch vào URL đích mà bạn sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của mình, bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả tổng thể của các chiến dịch đó, đồng thời đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm hiệu quả hơn ở vị trí nào. 

Ví dụ với một chiến dịch marketing sản phẩm thuốc, dược phẩm đang được quảng cáo trên nhiều kênh như facebook, google,...thì việc gắn UTM source sẽ giúp bộ phận marketing biết được số lượng data về từ từng nguồn và đánh giá được hiệu quả quảng cáo của từng kênh.

Để tracking data theo UTM trên CRM, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM, marketer cần truy cập BizCRM, chọn giao diện CRM marketing và chọn bảng khách hàng:

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Với những data về từ các chiến dịch có gắn mã UTM thì trong thông tin chi tiết của khách hàng đó sẽ có thông tin chi tiết về UTM. Click chọn bản ghi thông tin chi tiết của khách hàng, kéo xuống trường UTM.

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Mỗi UTM sẽ cung cấp cho doanh nghiệp Dược phẩm - Y tế các thông tin như: Nguồn, tên chiến dịch, nơi khách hàng vào đầu tiên - cuối cùng, nơi khách hàng để lại dấu vết chuyển đổi,...

Khi đó ngoài bảng khách hàng có thể tạo được bộ lọc để tracking được những data theo UTM đã gắn giống ví dụ dưới đây:

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Sau khi lọc xong các bộ lọc thì bộ phận marketing có thể đánh giá được hiệu quả của từng kênh quảng cáo UTM source đã gán trong chiến dịch.

Ngoài UTM để đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing sau khi data khách hàng về hệ thống, doanh nghiệp có thể cài đặt trạng thái khách hàng để đánh giá tỷ lệ chuyển đổi từ data thô thành các trạng thái tiềm năng.

Setup trường các trạng thái khách hàng bằng cách chọn tính năng cài đặt > Chọn Cài đặt trường dữ liệu để cài đặt các trạng thái khách hàng theo quy trình của doanh nghiệp dược phẩm. Các trạng thái này sẽ được đội ngũ sale, chăm sóc khách hàng gán cho khách hàng trong quá trình tiếp nhận và chăm sóc.

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Xem thêm: Cách xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng riêng biệt cho Doanh nghiệp Dược phẩm bằng CRM 

Để tạo báo cáo thống kê, đánh giá tỷ lệ chuyển đổi từ data thô đến từ các chiến dịch Marketing, quảng cáo dược phẩm sang các trạng thái tiềm năng, doanh nghiệp cần truy cập CRM Quản lý > Chọn Thống kê > Chọn Thống kê khách hàng.

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Tạo báo cáo với điều kiện từ bảng khách hàng và phân loại khách hàng: 

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Ngoài ra sau khi thêm các trạng thái tiềm năng ta có thể phân loại theo danh sách khách hàng theo trạng thái và sử dụng tệp khách hàng để đẩy lên audience của facebook để có retarget lại tệp khách hàng để đem lại hiệu quả cao hơn.

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Sau đó đẩy lên trình quảng cáo của facebook và chạy retarget lại tệp khách hàng này.

 theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing dược phẩm bằng CRM

Tôi cần đội telesales sản phẩm Dược có thể gọi và nhận điện thoại trực tiếp trên CRM để dễ quản lý lịch sử và thống kê chỉ số cuộc gọi
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay