Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website và đổ dữ liệu về CRM

Bất động sản
17:11 06/11/2020

Trong khi tiến hành các chiến dịch quảng cáo, sẽ có rất nhiều khách hàng truy cập vào website của bạn, và việc cần phải làm là thu thập được càng nhiều thông tin khách hàng tiềm năng càng tốt.

Cách thu thông tin khách hàng tốt nhất, đó là tạo ra nhiều điểm chạm trên website và để các form thu thông tin ở đó. Nhưng làm sao để những thông tin khách hàng thu thập được đổ về công cụ CRM để bạn có thể quản lý tập trung và khai thác có hiệu quả bằng các công cụ automation?

Hãy để Bizfly CRM giúp bạn làm điều này!

Để thu thập thông tin khách hàng khi vào website thì bạn hãy sử dụng tính năng kết nối API các form có sẵn trên website để lưu trữ thông tin khách hàng về CRM hoặc có thể sử dụng Form thông tin hoặc Popup thông tin được tạo trong CRM để nhúng trực tiếp lên website.

Với những website đã có sẵn những form thu thập thông tin hoặc popup được thiết sẵn thì có thể kết nối với CRM thông qua bộ API. Chọn CRM quản lý chọn module cài đặt => API tích hợp.

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Sau đó bộ phận quản trị website sẽ lấy link API document và kết nối API theo hướng dẫn.

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Sau khi kết nối API xong các thông tin khách hàng điền thông tin sẽ được lưu trữ trong CRM.

Ngoài ra khách hàng có thể tạo form thông tin hoặc popup trực tiếp từ CRM rồi nhúng lên website để lưu trữ thông tin.

Để tạo Form thông tin, popup chọn CRM marketing => Form and survey => tạo mới.

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Setup các thông tin của form thông tin: Tiêu đề, mô tả, kiểu form,...

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Setup các câu hỏi thông tin trong bảng.

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Chọn template phù hợp và lấy link link và iframe để nhà quản trị website nhúng vào trang quản trị website.

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Cách tạo form thu thập thông tin khách hàng trên website, sau đó đổ dữ liệu về CRM để quản lý và khai thác

Sau khi nhúng form lên website thì thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong CRM.

Chúc các bạn bán hàng thành công! 

Bizfly CRM là "thủ kho của doanh nghiệp"​ - giải pháp khai thác dữ liệu giúp ra đơn ngay, nằm trong hệ sinh thái các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quy trình tương tác, chăm sóc, khai thác và nuôi dưỡng khách hàng cho doanh nghiệp của Bizfly. 

Tất cả các giải pháp được vận hành bởi VCCORP, đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ giúp số hoá cho nhiều lĩnh vực.

 
Telesales bất động sản tưởng chừng đơn giản nhưng sai lầm này sẽ khiến 80% khách hàng từ chối bạn
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin từ BizFly