Kinh tế thị trường là gì? Ưu nhược điểm và 5 quy luật phân phối trong nền kinh tế thị trường

Thủy Nguyễn 16/04/2024

Kinh tế thị trường là một sản phẩm của sự tiến bộ con người trong quá trình xây dựng nền văn minh. Mô hình kinh tế này đã vượt qua những hạn chế của các mô hình kinh tế trước đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu. Cùng Bizfly khám phá những lợi ích mà nên kinh tế này mang lại qua bài viết.

Khái niệm, ví dụ về nền kinh tế thị trường 

Kinh tế thị trường là một hệ thống kinh tế trong đó có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình sở hữu khác nhau. Các thành phần này hoạt động, phát triển và cạnh tranh trong một môi trường công bằng và ổn định.

Kinh tế thị trường khác biệt với các mô hình kinh tế khác ở những đặc điểm riêng:

  • Đầu tiên, nền kinh tế này bao gồm nhiều thành phần kinh tế và các loại hình sở hữu khác nhau cùng tham gia. 
  • Thứ hai, đây là một nền kinh tế mở, tạo điều kiện cho giao lưu và tương tác giữa các chủ thể kinh tế. 
  • Thứ ba, giá cả sản phẩm và dịch vụ được quyết định bởi nguyên tắc của thị trường. Đối với doanh nghiệp, động lực tham gia vào kinh tế thị trường là lợi ích kinh tế. Đối với nhà nước, tham gia vào nền kinh tế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn phải đảm bảo lợi ích chung của xã hội. 
  • Cuối cùng, các thành phần tham gia trong kinh tế thị trường có tính độc lập cao, mỗi chủ thể tự quyết định hoạt động kinh doanh của mình.
Kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình sở hữu khác nhau
Kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình sở hữu khác nhau
  • Ví dụ tiêu biểu

Một ví dụ điển hình của hệ thống kinh tế thị trường là Hoa Kỳ, nơi nền kinh tế thị trường đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ. Doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế và chính phủ thường can thiệp vào kinh tế thông qua các chính sách tài chính và tiền tệ.

Châu Âu cũng có nhiều quốc gia áp dụng hệ thống kinh tế này, trong đó có Đức và Anh. Tại Đức, hệ thống kinh tế thị trường được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, trong khi ở Anh thì được áp dụng rộng rãi trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Singapore là một ví dụ nổi bật khác. Bằng cách tập trung vào quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, chính phủ của Singapore đã xây dựng một môi trường kinh doanh đáng tin cậy, ổn định về pháp lý và thúc đẩy sự cạnh tranh. 

Mô hình kinh tế của Việt Nam là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một nền kinh tế đa thành phần, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo và có trách nhiệm định hướng phát triển kinh tế, với mục tiêu dài hạn là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đặc điểm cơ bản cần biết về nền kinh tế thị trường

Trong kinh tế thị trường, có sự tham gia đa dạng của các thành phần kinh tế bao gồm Nhà nước, tư nhân, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi thành phần kinh tế đóng vai trò, chức năng và đóng góp riêng trong sự phát triển kinh tế.

Một trong những đặc điểm của kinh tế thị trường là có sự tham gia đa dạng của các thành phần kinh tế 
Một trong những đặc điểm của kinh tế thị trường là có sự tham gia đa dạng của các thành phần kinh tế 

Giá cả hàng hóa và dịch vụ trong kinh tế thị trường được xác định theo nguyên tắc của thị trường, dựa trên quy luật cung cầu. Khi cầu vượt quá cung, giá cả tăng; ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá cả sẽ giảm.

Doanh nghiệp trở thành trung tâm của nền kinh tế trong kinh tế thị trường. Đây là các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ kinh doanh và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Tự do kinh doanh và sở hữu tư nhân là nguyên tắc quan trọng trong kinh tế thị trường. Các cá nhân và doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề, sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn sản xuất hoặc cung cấp.

Sự tương tác giữa người mua và người bán đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua và bán trên thị trường. Giá cả và số lượng hàng hóa được định đạc thông qua quá trình trao đổi giữa các bên liên quan.

Cạnh tranh là yếu tố quan trọng trong kinh tế thị trường, khuyến khích sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút khách hàng, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Nền kinh tế thị trường có đặc trưng là tính linh hoạt cao, cho phép nhanh chóng thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có khả năng thích ứng, điều chỉnh quy mô sản xuất và tiêu thụ theo yêu cầu của thị trường một cách linh hoạt và hiệu quả.

Các thành phần chính của nền kinh tế thị trường

Nhà nước trong kinh tế thị trường đảm nhiệm vai trò quản lý và khắc phục các khuyết tật thị trường, xây dựng thể chế kinh tế, cung cấp hàng hóa công cộng, kiểm soát sự độc quyền và phân phối các hoạt động tư nhân, đảm bảo sự bình đẳng xã hội và ổn định toàn bộ nền kinh tế.

  • Nhà sản xuất là những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tạo ra việc làm, huy động và phân bổ nguồn lực sản xuất, thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
  • Người tiêu dùng tạo ra nhu cầu, quyết định mua hàng hóa/dịch vụ, thúc đẩy sự cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
  • Ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính như huy động vốn, cho vay, thanh toán, bảo hiểm, thúc đẩy lưu thông vốn và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Lực lượng lao động cung cấp sức lao động cho sản xuất, kinh doanh, và đóng vai trò quan trọng trong quyết định sản lượng, chất lượng và phát triển của nền kinh tế.
  • Các chủ thể trung gian như cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trung gian khác làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, tạo sự linh hoạt trong nền kinh tế thị trường.
Các thành phần chính của nền kinh tế thị trường
Các thành phần chính của nền kinh tế thị trường

Đánh giá ưu nhược điểm của nền kinh tế trường

Như bất kỳ hệ thống kinh tế nào, nền kinh tế thị trường cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Ưu điểm 

Kinh tế thị trường tạo động lực cho các hoạt động sản xuất. Theo cơ chế hoạt động của hình thức kinh tế này, khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, giá cả hàng hóa tăng, từ đó tạo ra lợi nhuận cao, thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và thu hút nguồn lực sản xuất vào các hoạt động kinh doanh hiệu quả. 

Những doanh nghiệp không hoạt động hiệu quả sẽ phải đối mặt với khó khăn và có thể bị loại bỏ khỏi thị trường. Vì thế, kinh tế thị trường thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến trong quy trình công nghệ và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Kinh tế thị trường tạo động lực cho các hoạt động sản xuất
Kinh tế thị trường tạo động lực cho các hoạt động sản xuất

Hơn nữa, kinh tế thị trường còn tạo điều kiện cho sự liên doanh và liên kết kinh tế giữa các quốc gia. Xu hướng này giúp các quốc gia đang trong giai đoạn phát triển có thể tiếp thu công nghệ từ các quốc gia phát triển để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Ngoài ra, kinh tế thị trường cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn so với các mô hình kinh tế khác và đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, các doanh nghiệp cần nhân viên có năng lực và kỹ năng phù hợp để cạnh tranh trên thị trường. 

Nhược điểm

Bên cạnh ưu điểm, kinh tế thị trường có thể gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội, dẫn đến tình trạng người giàu ngày càng giàu thêm, trong khi người nghèo trở nên nghèo hơn. 

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, góp phần vào sự chia rẽ và phân cấp trong xã hội. Bất bình đẳng xã hội này có thể đi đôi với các vấn đề xã hội khác.

Nhược điểm của kinh tế thị trường là có thể gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội
Nhược điểm của kinh tế thị trường là có thể gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội

Hơn nữa, kinh tế thị trường có thể gây ra sự mất cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu, dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Vì giá cả phụ thuộc vào sự tương tác giữa nguồn cung và nhu cầu trên thị trường, việc ổn định và cân bằng giữa hai yếu tố này không luôn dễ dàng. 

Thị trường có tính biến động và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như chiến tranh, đại dịch, thiên tai, hoặc lệnh cấm vận. Những yếu tố này có thể gây ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hoặc tăng cao mức lạm phát.

Ngoài ra, nền kinh tế thị trường có thể dẫn đến việc phân bổ nguồn lực không hiệu quả. Có nhiều lý do góp phần vào tình trạng này. Do giá cả không linh hoạt trong thời gian ngắn, việc điều chỉnh cung cầu không luôn diễn ra một cách suôn sẻ, dẫn đến sự chênh lệch giữa tổng cung và tổng nhu cầu. 

Những quy luật phân phối cơ bản trong nền kinh tế thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, có năm quy luật quan trọng chi phối hoạt động:

Quy luật giá trị

Mỗi hàng hóa và dịch vụ có một giá trị cụ thể và được xác định thông qua quá trình thị trường. Giá cả của hàng hóa và dịch vụ không phụ thuộc vào người bán hay người mua, mà được quyết định bởi sự tương tác giữa các bên tham gia trên thị trường.

Quy luật cạnh tranh

Sự cạnh tranh là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp cần xác định lợi thế cạnh tranh của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp. 

Sự cạnh tranh có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá cả hàng hóa, mà có thể làm giảm giá hoặc tăng giá, tùy thuộc vào sự tương tác giữa người mua và người bán.

Quy luật cung cầu

Cung cầu là hai yếu tố tương quan không độc lập trong nền kinh tế thị trường. Cung đại diện cho sản xuất và cung cấp hàng hóa, trong khi cầu đến từ nhu cầu sử dụng hàng hóa và khả năng thanh toán của người tiêu dùng. 

Giá cả bình quân là điểm giao nhau giữa cung và cầu, và nó là mức giá mà người mua và người bán có thể chấp nhận.

Quy luật lưu thông tiền tệ

Lưu thông tiền tệ trên thị trường đại diện cho sức mua và tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ đại diện cho sức bán. Sức mua của thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất ngân hàng, biến động kinh tế, tình hình chính trị trong và ngoài nước, và sức khỏe của đồng tiền.

Quy luật giá trị thặng dư

Trong mọi hoạt động kinh doanh, người bán thu được giá trị thặng dư so với giá trị ban đầu của hàng hóa hoặc dịch vụ, để chi trả chi phí, tái đầu tư và sinh lời.

Bài viết trên của Bizfly đã giúp người đọc hiểu về kinh tế thị trường. Với kiến thức này, các chủ thể kinh tế có thể định hướng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình một cách hiệu quả, tìm kiếm cơ hội phát triển và đồng thời đối mặt và vượt qua những thách thức và rủi ro mà nền kinh tế này mang lại.

Chia sẻ bài viết

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly

Nhận ngay tin tức mới nhất từ Bizfly