Cách doanh nghiệp du lịch chạy chiến dịch combo tour Đà Lạt và quản lý data khách hàng cùng đơn đặt tour

Du lịch
19:12 17/12/2020

Một đơn vị ngành du lịch vào dịp cuối năm dự định chạy chiến dịch combo du lịch Đà Lạt với mức giá ưu đãi. Trước khi triển khai các chiến dịch marketing, doanh nghiệp muốn quản lý được data khách hàng đổ về từ quảng cáo và quản lý được số khách đặt mua combo trong dịp khuyến mãi.

Để thực hiện điều này, đầu tiên Bizfly đã thiết kế cho doanh nghiệp một Landing Page với hình ảnh, màu sắc ấn tượng cùng nổi dụng gói combo và các khuyến mãi nổi bật, thu hút khách hàng để làm điểm hứng data khách hàng về từ chiến dịch marketing:

Sau đó, trong BizCRM, doanh nghiệp sẽ tạo ra Form đăng ký đặt vé  combo cho khách hàng trên Landing Page để thu thập data:

Tại giao diện Trang chủ CRM > Chọn “CRM Marketing” > Form  & Survey > Thêm khải sát mới

Tạo Form đăng ký đặt vé dành cho ngành Du lịch

Trong cấu hình các trường > Phần Linking > Đối với các trường dữ liệu liên quan đến Thông tin khách hàng > Chọn linking thông tin vào 2 bảng “Khách hàng” và “Deal” để thông tin có thể đẩy về 2 bảng để quản lý

Tại các trường dữ liệu liên quan đến Đơn hàng > Trong phần linking chỉ cần Linking dữ liệu vào bảng Deal để quản lý các trường dữ liệu theo đơn hàng


Trong phần Thiết lập > Kiểm tra trùng > Check trùng theo khách hàng > Chọn check trùng theo trường phone (SĐT) hoặc emails (Email) > Chọn Ghi vào bảng Khách hàng theo các trường liên kết > Lưu và thoát

Chọn “Xem thử”

Chọn mẫu giao diện > Chọn chế độ mặc định cho mẫu giao diện 

Tại lấy Link chia sẻ > Copy Embed Iframe và đưa lên form đăng ký trên Landing page


Form đăng ký được hiển thị trên Landing Page để khách hàng điền thông tin.

Khi có khách hàng đăng ký, thông tin Đơn hàng sẽ đổ về Deal


Thông tin đơn hàng đổ về bảng Lead KH

Doanh nghiệp sẽ quản lý các data khách hàng và đơn hàng đặt combo trong CRM một cách chặt chẽ và chính xác.

Gửi tin nhắn

Gửi email thông tin tour du lịch cho tất cả các khách hàng sau khi họ đã thanh toán như thế nào?
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay