Giải pháp quản lý hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất bằng CRM

Nội thất
16:01 29/01/2021

Với tính năng quản lý hợp đồng thông minh trên BizCRM sẽ giúp nhân viên kinh doanh có thể quản lý được thông tin hợp đồng mà mình ký được. Đồng thời nhà quản lý có thể quản lý được thông tin hợp đồng của các nhân viên và tạo ra báo cáo thống kê doanh số của từng người, doanh số theo sản phẩm, đại lý, qua đó nắm được tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả của từng sale.

 

Để làm được điều này, trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản mybizfly.vn và kích hoạt dự án với phần mềm CRM của Bizfly tại đây.

 

Bước 1: Cấu hình các trường thông tin trong kho hợp đồng để lưu trữ những thông tin cần thiết bằng cách truy cập CRM Sale > Chọn Module Mở rộng ở bên cột trái > Chọn Quản lý hợp đồng

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Bước 2: Nhân viên kinh doanh sẽ tạo những bản ghi lưu trữ thông tin hợp đồng do mình ký được với khách hàng bằng cách thêm bản ghi với các trường như sau:

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Các thông tin của hợp đồng bao gồm: khách hàng, mã hợp đồng, các giá trị của hợp đồng, người phụ trách hợp đồng,...

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Bước 3: Sau khi lưu lại, các bản ghi sẽ được lưu trữ trong BizCRM.  Để tạo báo cáo thống kê doanh thu, nhà quản lý có thể truy cập C

RM Quản lý và tạo báo cáo hợp đồng để thống kê doanh thu của nhân viên. 

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Xem thêm: Tạo báo cáo hiệu suất chăm sóc khách hàng của từng sale trong CRM để so sánh, đánh giá hiệu quả nhân sự

 

Bước 4: Chọn Thống kê tổng quan > Chọn kho dữ liệu Hợp đồng > Chọn tiêu chí thống kê theo nhân viên phụ trách và Giá trị hợp đồng

 

=> Kết quả báo cáo doanh số theo nhân viên:

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Bước 5:  Chọn Thống kê tổng quan > Chọn kho dữ liệu Hợp đồng > Chọn tiêu chí thống kê theo sản phẩm

=> Kết quả báo cáo số hợp đồng theo sản phẩm:

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Bước 6:  Chọn Thống kê tổng quan > Chọn kho dữ liệu Hợp đồng > Chọn tiêu chí thống kê theo sản phẩm và Giá trị hợp đồng

=> Kết quả báo cáo doanh số theo sản phẩm:

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

 

Kết quả Báo cáo công nợ theo hợp đồng:

 

Giải pháp quản lý số hợp đồng và thống kê doanh số của từng nhân viên sale trong lĩnh vực nội thất

Gửi tin nhắn

 

Ngoài Facebook, cửa hàng nội thất bán hàng online trên cả Zalo và cần chatbot tự động chăm sóc khách hàng, phải làm thế nào?
Tags:
#CN CRM
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin ngay